2023 November

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Lausanne (CH) / Training & teaching with Sigrid Van Tilbeurgh
2
 • Lausanne (CH) / Training & teaching with Sigrid Van Tilbeurgh
3
 • Lausanne (CH) / Training & teaching with Sigrid Van Tilbeurgh
4
 • Lausanne (CH) / Training & teaching with Sigrid Van Tilbeurgh
5
 • Lausanne (CH) / Training & teaching with Sigrid Van Tilbeurgh
6
 • Lausanne (CH) / Training & teaching with Sigrid Van Tilbeurgh
7
 • Lausanne (CH) / Training & teaching with Sigrid Van Tilbeurgh
8
 • Lausanne (CH) / Training & teaching with Sigrid Van Tilbeurgh
9
 • Lausanne (CH) / Training & teaching with Sigrid Van Tilbeurgh
10
 • Lausanne (CH) / Training & teaching with Sigrid Van Tilbeurgh
11
 • Lausanne (CH) / Training & teaching with Sigrid Van Tilbeurgh
12
13
14
15
16
17
 • NAPOLI (It) / Seminar @ Tango Punto
18
 • NAPOLI (It) / Seminar @ Tango Punto
19
 • NAPOLI (It) / Seminar @ Tango Punto
20
21
 • CARRARA (It) / @ la Máquina Tanguera
22
 • CARRARA (It) / @ la Máquina Tanguera
23
 • CARRARA (It) / @ la Máquina Tanguera
24
 • CARRARA (It) / @ la Máquina Tanguera
25
 • BRESCIA (It) / Seminar & show with Sigrid Van Tilbeurgh
26
 • BRESCIA (It) / Seminar & show with Sigrid Van Tilbeurgh
27
28
29
30